Billboard nr: 12
LOKALIZACJA

Województwo: Małopolskie

Miejscowość: Kraków

Rejon: Trasa S-7

Typ drogi: Skrzyżowanie

Sygnalizacja świetlna: Brak

Ruch pieszy: Mały

Ruch samochodowy: Bardzo duży

Usytuowanie: Prostopadle do ulicy

Oświetlenie: Brak

Format nośnika: 504x238cm

Lokalizacja

Billboard nr: 8
LOKALIZACJA

Województwo: Małopolskie

Miejscowość: Kraków-Prusy

Typ drogi: Rondo

Sygnalizacja świetlna: Brak

Ruch pieszy: Mały

Ruch samochodowy: Bardzo duży

Usytuowanie: Prostopadle do jezdni

Oświetlenie: Brak

Format nośnika: 600x300cm

Lokalizacja