Billboard nr: 16
LOKALIZACJA

Województwo: Małopolskie

Miejscowość: Brzesko

Rejon: ul. Leśna

Typ drogi: Ulica miasta

Sygnalizacja świetlna: Brak

Ruch pieszy: Duży

Ruch samochodowy: Duży

Usytuowanie: Prostopadle do ulicy

Oświetlenie: Brak

Format nośnika: 600x300cm

Lokalizacja

Billboard nr: 13
LOKALIZACJA

Województwo: Małopolskie

Miejscowość: Brzesko

Rejon: ul. Leśna

Typ drogi: Ulica miasta

Sygnalizacja świetlna: Brak

Ruch pieszy: Duży

Ruch samochodowy: Duży

Usytuowanie: Prostopadle do ulicy

Oświetlenie: Brak

Format nośnika: 504x238cm

Lokalizacja