Billboard nr: 12
LOKALIZACJA

Województwo: Małopolskie

Miejscowość: Kraków

Rejon: Trasa S-7

Typ drogi: droga expresowa

Sygnalizacja świetlna: Brak

Ruch pieszy: mały

Ruch samochodowy: Bardzo duży

Usytuowanie: Pod kątem do jezdni

Oświetlenie: Brak

Format nośnika: 5×2.38m

Lokalizacja

Billboard nr: 8
LOKALIZACJA

Województwo: Małopolskie

Miejscowość: Kraków-Prusy

Typ drogi: Rondo

Sygnalizacja świetlna: Brak

Ruch pieszy: Mały

Ruch samochodowy: Bardzo duży

Usytuowanie: Prostopadle do jezdni

Oświetlenie: Brak

Format nośnika: 3m x 6m (18 m2)

Lokalizacja