Billboard nr: 17
LOKALIZACJA

Województwo: Małopolskie

Miejscowość: Brzesko

Rejon: Skrzyżowanie ul Leśnej i Elektrycznej

Typ drogi: Ulica miasta

Sygnalizacja świetlna: Brak

Ruch pieszy: Duży

Ruch samochodowy: Duży

Usytuowanie: Prostopadle do ulicy

Oświetlenie: Brak

Format nośnika: 6x3m

Lokalizacja